învaţă limba franceză online

Timpul (Data, ora, anotimpurile) în limba franceză

Zilele săptămânii
luni lundi
marţi mardi
miercuri mercredi
joi jeudi
vineri vendredi
sâmbătă samedi
duminică dimanche
ziua le jour
săptămâna la semaine
astăzi aujourd'hui
ieri hier
mâine demain

Lunile anului
ianuarie janvier
februarie février
martie mars
aprilie avril
mai mai
iunie juin
iulie juillet
august août
septembrie septembre
octombrie octobre
noiembrie novembre
decembrie décembre
luna le mois
anul l'an / l'année

Anotimpurile
primăvara le printemps
vara l'été
toamna l'automne
iarna l'hiver

Ora
Cât este ceasul? Quelle heure est-il?
Este ... Il est...
ora unu une heure
ora două deux heures
miezul zilei midi
miezul nopţii minuit
două şi un sfert deux heures et quart
cinci fix cinque heures précises
patru şi jumătate quatre heures et demie
opt fără un sfert huit heures moins le quart
şase şi douăzeci six heures vingt
zece fără zece dix heures moins dix
dimineaţa du matin
la prânz de l'après-midi
seara du soir