învaţă limba franceză online

Saluturile în limba franceză

Saluturi formale
Bonjour. Bună ziua.
Bonsoir. Bună seara.
Monsieur Domnul
Madame Doamna
Mademoiselle Domnişoara
Comment vous appelez-vous? Cum vă numiţi?
Je m’appelle ... Mă numesc ...
Je suis heureux(se) de faire votre connaissance. Încântat(ă) de cunoştinţă.
Je vous présente ... Vi-l prezint (V-o prezint) pe ...
Comment allez-vous? Ce mai faceţi?
Très bien. Foarte bine.
Pas mal. Nu rău.
Comme ci comme ça. Aşa şi-aşa
Au revoir. La revedere.
Bonne nuit. Noapte bună.

Saluturi informale
Salut Salut / La revedere
Tu t’appelles comment? Cum te cheamă?
Enchanté(e). Încântat(ă).
Je te présente ... Ţi-l(o) prezint pe ...
Ça va? Eşti bine? (Merge bine?)
Quoi de neuf? Ce mai e nou?
À bientôt. Pe curând.
À tout à l’heure. Pe mai târziu.
À demain. Pe mâine.

Urări de sărbători
Bon anniversaire! La mulţi ani! (de ziua de naştere)
Bonne Annee! La mulţi ani! (An nou fericit!)
Joyeau Noel! Crăciun fericit!
Bonne Pacques! Paşte fericit!
A votre sante! În cinstea voastră! (Noroc!)
Bon voyage! Drum bun!