învaţă limba franceză online

Numerele în limba franceză

Numărul Franceză Română
0 Zéro Zero
1 Un Unu
2 Deux Doi
3 Trois Trei
4 Quatre Patru
5 Cinq Cinci
6 Six Şase
7 Sept Şapte
8 Huit Opt
9 Neuf Nouă
10 Dix Zece
11 Onze Unsprezece
12 Douze Doisprezece
13 Treize Treisprezece
14 Quatorze Paisprezece
15 Quinze Cincisprezece
16 Seize Şaisprezece
17 Dix-sept Şaptesprezece
18 Dix-huit Optsprezece
19 Dix-neuf Nouăsprezece
20 Vingt Douăzeci
21 Vingt et un Douăzeci şi unu
22 Vingt-deux Douăzeci şi doi
23 Vingt-trois Douăzeci şi trei
30 Trente Treizeci
31 Trente et un Treizeci şi unu
32 Trente-deux Treizeci şi doi
40 Quarante Patruzeci
50 Cinquante Cincizeci
60 Soixante Şaizeci
70 soixante-dix Şaptezeci
71 soixante et onze Şaptezeci şi unu
72 soixante-douze Şaptezeci şi doi
80 Quatre-vingts Optzeci
81 Quatre-vingt-un Optzeci şi unu
82 Quatre-vingt-deux Optzeci şi doi
90 Quatre-vingt-dix Nouă zeci
91 Quatre-vingt-onze Nouă zeci şi unu
92 Quatre-vingt-douze Nouă zeci şi doi
99 Quatre-vingt-dix-neuf Nouă zeci şi nouă
100 Cent O sută
101 Cent un O sută unu
200 Deux cents Două sute
201 Deux cent un Două sute unu
1.000 Mille O mie
2.000 Deux mille Două mii
1.000.000 Un million Un milion

Numeralele Ordinale

Franceză Română
Primul premier, première
Al doilea deuxième
Al trilea troisième
Al patrulea quatrième
Al cincilea cinquième
Al şaselea sixième
Al şaptelea septième
Al optulea huitième
Al nouălea neuvième
Al zecelea dixième
Al unsprezecelea onzième
Al doisprezecelea douzième
Al douăzecilea vingtième
Al douăzeci şi unulea vingt et unième
Al treizecilea trentième