învaţă limba franceză online


La farmacie - expresii în limba franceză

Medicamente, etc
un antiacide antiacid
un antiseptique antiseptic
des aspirines aspirină
un bain de bouche apă de gură
des couches scutece
de la crème hydratante cremă hidrantantă
du dentifrice pastă de dinţi
un laxatif laxativ
des pansements pansamente
une savonette săpun
des serviettes hygiéniques şerveţele igienice