învaţă limba franceză online

Pronunţia în Limba Franceză

Dacă un cuvânt se termină în C, R, F sau L (cu excepţia verbelor care se termină în -r), consoana finală se pronunţă.

Uneori e-ul este tăcut, scurtând astfel cuvintele:
rapid(e)ment (rapid)

lent(e)ment (lent)


Vocalele urmate de M sau N sunt de obicei nazale, cu excepţia cazului în care consoana respectivă este urmată de o altă vocală. Pronunţia lui n nazal înseamnă ca aerul este expirat pe nas în timpul rostirii cuvintelor, deci n-ul nu este pronunţat complet:
enfant (copil)

cent (o sută)

onze (unsprezece)

lundi (luni)


Regulile pronunţiei în limba franceză sunt exemplificate în tabelul următor:

Combinaţia Pronunţie Exemplu Traducere Audio
OU U jouer a juca

OI OA trois trei

AU O auto maşină

EAU O eau apă

CH Ş chocolat ciocolată

EI E seize şaisprezece

AI E lait lapte

AIS, AIT, AIENT E frais proaspăt

ILL II fille fiică

GE/GI J gens oameni

CE/CI S merci mulţumesc

Ç S Français Franceză

GN NI montagne munte

AIL AI travail muncă

TI SI patience răbdare

EIL EI soleil soare

IN EN intelligent inteligent

PH F pharmacie farmacie

EN AN entrer a intra

QU C magique magic

U IU culte cult

Y I yaurt iaurt