învaţă limba franceză online

Accentele Limbii Franceze

Există cinci tipuri de accente în limba franceză:

aigu (acut): ´
doar pe vocala e: événement (eveniment)

grave (grav): `
pe vocalele a, e, u: mère (mamă)

circonflexe (circumflex): ˆ
pe vocalele a, e, i, o, u: hôtel (hotel)

tréma (umlaut): ¨
pe vocalele e, i, u: Noël (Crăciun)

cédille (sedilă): ¸
doar pe litera c: leçon (lecţie)

Un al şaselea accent se foloseşte foarte rar, pentru cuvinte împrumutate, pe litera n: tilde (tilda): ˜
cañon (canion)

Combinaţiile de accente sunt:
à â ç é è ê ë î ï ô û ù ü ÿ

Există de asemenea 2 ligaturi:
œ / Œ (oe)
œil (ochi)

æ / Æ (ae)
æquo