învaţă limba franceză online

Substantivul

Substantivul denumeşte fiinţe, locuri, obiecte, idei abstracte, etc. În limba franceză substantivele pot fi proprii sau comune şi pot avea număr şi gen ca şi în limba română. Spre deosebire de limba română, în limba franceză nu există genul neutru. Substantivele pot avea genul masculin sau genul feminin.

Substantive comune:
une fille = o fată
un garçon = un băiat

Substantive proprii:
France = Franţa
Emmanuel

Este important să cunoşti genul substantivelor pe care le foloseşti, deoarece restul cuvintelor din propoziţie se acordă în funcţie de acesta. Identifică următoarele părţi de vorbire ajutătoare pentru a recunoaşte genul şi numarul substantivelor dintr-o propoziţie:

Parte de vorbire Singular Plural
Masculin Feminin
articol definit le (l’) la (l’) les
articol nedefinit un [un, unul] une [o, una] des [câteva, câţiva]
adjectiv demonstrativ ce (cet) [acesta] cette [aceasta] ces [aceştia, acestea]

Genul substantivelor poate fi depistat deseori şi în funcţie de terminaţie:
Substantivele care se termină în -age şi -ment sunt de obicei masculine,
iar substantivele care se termină în -té, and -ette, -ure, -sion, -tion, -ence, -ance sunt de regulă feminine.

Substantivele pot avea număr singular sau plural:
un garçon (un băiat) - des garçons (băieţi)
une fille (o fată) - des filles (fete)

În general numărul plural se formează prin adăugarea sufixului -s la forma de bază a singularului.

Există desigur excepţii de la regulă, printre care:
cheapeau (pălărie) - chapeaux (pălării)
jeu (joc) - jeux (jocuri)