învaţă limba franceză online

Prepoziţia

Prepoziţia este partea de vorbire care stabileşte relaţia dintre substantive sau dintre substantive şi verbe.

Jaques parle à Pierre. (Jaques vorbeşte cu Pierre).

Cele mai întâlnite prepoziţii din limba franceză sunt à (la, cu) şi de (de la, despre).
Acestea se contractă cu articolele hotărâte le şi les în modul următor:
de + le = du
de + les = des
à + le = au
à + les = aux

Articolele hotărâte la şi l' nu se contractă cu à şi de.


Tableul următor conţine cele mai folosite prepoziţii din limba franceză:
Prepoziţii din limba franceză
à (la, în)
à côté de (lângă)
après (după)
avant (înainte)
avec (cu)
chez (la)
contre (împotriva)
dans (în)
de (de, din, despre)
depuis (de când)
derrière (în urma)
devant (înaintea)
durant (în timpul)
en (în, pe, la)
en dehors de (în afara)
en face de (în faţa)
entre (între)
envers (înspre)
environ (aproximativ)
hors de (în afara)
jusque (pînă când, până la)
loin de (departe de)
malgré (în ciuda)
par (de, prin)
parmi (printre)
pendant (în timp ce)
pour (pentru)
près de (lângă)
sans (fără)
selon (portivit cu)
sous (sub)
suivant (conform)
sur (pe)
vers (către)