învaţă limba franceză online

Conjuncţia

Conjuncţia este partea de vorbire care leagă două cuvinte sau fraze împreună.

Conjuncţiile sunt de două feluri:
Conjuncţiile coordonatoare coordonează două părţi de vorbire identice într-o propoziţie:
car (pentru)
donc (aşadar)
et (şi)
mais (dar)
ni ... ni (nici ... nici)
ou (sau)
or (deci)
puis (atunci)

Conjuncţiile subordonatoare fac legătura dintre o propoziţie independentă şi una dependentă dintr-o frază:
depuis que (de când)
lorsque (atunci când)
parce que (deoarece)
pendant que (în timp ce)
puisque (de când)
quand (când)
que (că)
tandis que (pe când)