învaţă limba franceză online

Articolul

Articolul este partea de vorbire care determină înţelesul unui substantiv. Pentru fiecare substantiv poate exista maxim un articol şi acesta se poziţionează mereu înaintea substantivului. Articolul se acordă în gen şi număr cu substantivul de care este ataşat.

Articolele sunt de trei feluri:
Articolul hotărât Se foloseşte atunci când substantivul este specific:
Je lis le livre. (Eu citesc cartea)

Articolul nehotărât Se foloseşte atunci când substantivul nu este specific:
Je lis un livre. (Eu citesc o carte)

Articolul partitiv Se foloseşte atunci când substantivul nu are o cantitate determinată:
J'achete du lait. (Eu cumpăr lapte)

Tabelul următor conţine formele adverbelor în funcţie de categoria din care fac parte:
Articolele hotărâte
Masculin Feminin Înaintea unei vocale Plural
le la l' les
Articolele nehotărâte
Masculin Feminin Plural
un une des
Articolele partitive
Masculin Masculin
înaintea unei vocale
Feminin Feminin
înaintea unei vocale
du de l' de la de l'