învaţă limba franceză online

Adverbul

Adverbul defineşte acţiunea verbului şi răspunde la întrebarile cum / când. În limba franceză, majoritatea adverbelor au terminaţia -ment, care se adaugă formei de masculin singular a adjectivelor din care provin:
rapide -> rapidement (rapid)
sincère -> sincèrement (sincer)
vrai -> vraiment (într-adevăr)

Dacă adverbul provine dintr-un adjectiv a cărui formă de masculin singular se termină în consoană, terminaţia -ent se adaugă formei de feminin singular a adjectivului:
Adjectiv Adverb Traducere
Masculin Feminin
actif active activement (activ)
seul seule seulement (doar)
heureux heureuse heureusement (fericit)

Unele adverbe au forme diferite faţă de adjectivele din care provin:
bon -> bien (bun)
mauvais -> mal (rău)

Există adverbe care nu provin din adjective, majoritatea lor fiind listate mai jos:
alors (atunci)
après (după aceea)
assez (destul)
aujourd’hui (astăzi)
auparavant (înainte)
aussi (de asemenea)
beaucoup (mult)
bientôt (în curând)
cependant (între timp)
comme (ca)
d’habitude (de obicei)
davantage (mai mult)
de nouveau (din nou)
dedans (înăuntru)
dehors (afară)
déjà (deja)
demain (mâine)
encore (încă, iarăşi)
enfin (în sfârşit)
en retard (târziu)
ensemble (împreună)
ensuite (după aceea)
environ (despre)
exprès (expres)
hier (ieri)
ici (aici)
jamais (niciodată)
là (acolo)
loin (departe)
maintenant (acum)
même (chiar)
parfois (câteodată)
partout (pretutindeni)
peut-être (poate)
plus (mai mult)
plutôt (preferabil)
près (lângă)
presque (aproape)
puis (atunci)
quelquefois (câteodată)
si (atât de)
souvent (des surtout (în mod special)
tard (târziu)
tôt (curând)
toujours (mereu)
tout (în întregime)
tout à coup (dintr-o dată)
tout à fait (complet)
tout de suite (imediat)
très (foarte)
trop (prea mult)
vite (repede)

În general adverbele sunt poziţionate imediat după verbele pe care le modifică.

Gradele de comparaţie ale adverbelor se formează în modul următor:
plus + adverb + que = 'mai ... decât':
Jaques parle plus vite que François. (Jaques vorbeşte mai repede decât François)

moins + adverb + que = 'mai puţin ... decât':
Jaques parle moins vite que François. (Jaques vorbeşte mai puţin repede decât François)

aussi + adverb + que = 'la fel de ... ca':
Jaques parle aussi vite que François. (Jaques vorbeşte la fel de repede ca şi François)

Superlativele adverbelor se formează în modul următor:
le plus + adverb = 'cel mai [mult] ...':
Jaques parle le plus vite. (Jaques vorbeşte cel mai repede)

le moins + adverb = 'cel mai [puţin] ...':
Jaques parle le moins vite. (Jaques vorbeşte cel mai puţin repede)