învaţă limba franceză online

Evanghelia dupa Ioan - Cap. 2

Trebuie să instalaţi Flash Player pentru a vedea conţinutul


Évangile selon Jean Ch. 2

Evanghelia după Ioan Cap. 2

1Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, 1A treia zi s'a făcut o nuntă în Cana din Galilea. Mama lui Isus era acolo.
2et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. 2Şi la nuntă a fost chemat şi Isus cu ucenicii Lui.
3Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: Ils n'ont plus de vin. 3Cînd s'a isprăvit vinul, mama lui Isus I-a zis: ,,Nu mai au vin.``
4Jésus lui répondit: Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. 4Isus i-a răspuns: ,,Femeie, ce am a face Eu cu tine? Nu Mi -a venit încă ceasul.``
5Sa mère dit aux serviteurs: Faites ce qu'il vous dira. 5Mama lui a zis slugilor: ,,Să faceţi orice vă va zice``.
6Or, il y avait là six vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun deux ou trois mesures. 6Şi acolo erau şase vase de piatră, puse după obiceiul de curăţire al Iudeilor; şi în fiecare vas încăpeau câte două sau trei vedre.
7Jésus leur dit: Remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. 7Isus le-a zis: ,,Umpleţi vasele acestea cu apă``. Şi le-au umplut pînă sus.
8Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. 8,,Scoateţi acum``, le -a zis El, şi ,,aduceţi nunului.`` Şi i-au adus:
9Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, -ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs, qui avaient puisé l'eau, le savaient bien, -il appela l'époux, 9Nunul, dupăce a gustat apa făcută vin, -el nu ştia de unde vine vinul acesta (slugile însă, care scoseseră apa, ştiau), -a chemat pe mire,
10et lui dit: Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré; toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. 10şi i-a zis: ,,Orice om pune la masă întâi vinul cel bun; şi, după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puţin bun; dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum.``
11Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. 11Acest început al semnelor Lui l-a făcut Isus în Cana din Galilea. El Şi-a arătat slava Sa, şi ucenicii Lui au crezut în El.
12Après cela, il descendit à Capernaüm, avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. 12După aceea, S'a coborât la Capernaum, împreună cu mama, fraţii şi ucenicii Lui; şi acolo n'au rămas multe zile.
13La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. 13Paştele Iudeilor erau aproape; şi Isus S'a suit la Ierusalim.
14Il trouva dans le temple les vendeurs de boeufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. 14În Templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi şi porumbei, şi pe schimbătorii de bani şezând jos.
15Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les boeufs; il dispersa la monnaie des changeurs, et renversa les tables; 15A făcut un bici de ştreanguri, şi i-a scos pe toţi afară din Templu, împreună cu oile şi boii; a vărsat banii schimbătorilor, şi le-a răsturnat mesele.
16et il dit aux vendeurs de pigeons: Otez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. 16Şi a zis celor ce vindeau porumbei: ,,Ridicaţi acestea de aici, şi nu faceţi din casa Tatălui Meu o casă de negustorie.``
17Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit: Le zèle de ta maison me dévore. 17Ucenicii Lui şi-au adus aminte că este scris: ,,Râvna pentru casa Ta Mă mănîncă pe Mine.``
18Les Juifs, prenant la parole, lui dirent: Quel miracle nous montres-tu, pour agir de la sorte? 18Iudeii au luat cuvântul, şi I-au zis: ,,Prin ce semn ne arăţi că ai putere să faci astfel de lucruri?``
19Jésus leur répondit: Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. 19Drept răspuns, Isus le-a zis: ,,Stricaţi Templul acesta, şi în trei zile îl voi ridica.``
20Les Juifs dirent: Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours tu le relèveras!< 20Iudeii au zis: ,,Au trebuit patruzeci şi şase de ani, ca să se zidească Templul acesta, şi Tu îl vei ridica în trei zile?``
21Mais il parlait du temple de son corps. 21Dar El le vorbea despre Templul trupului Său.
22C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. 22Tocmai de aceea, cînd a înviat din morţi, ucenicii Lui şi-au adus aminte că le spusese vorbele acestea; şi au crezut Scriptura şi cuvintele pe cari le spusese Isus.<
23Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. sup>23Pe când era Isus în Ierusalim, la praznicul Paştelor, mulţi au crezut în Numele Lui; căci vedeau semnele pe cari le făcea.
24Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, 24Dar Isus nu Se încredea în ei, pentrucă îi cunoştea pe toţi.
25et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme; car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. 25Şi n'avea trebuinţă să-I facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El însuş ştia ce este în om.


Capitolul 1 | Capitolul 3